మిగిలిందిక కృష్ణుని వేణువు సడి!

murali1

సుమారు 50 సంవత్సరాలుగా రెండు పాటలు నా చెవులలో మారు మ్రోగుతూ ఉన్నాయి.  ఎన్ని మారులు విన్నా మళ్లీ వినాలని తహతహ పడుతూ ఉంటాను. రెండు పాటలకు రాగము ఒక్కటే – సింధుభైరవి.  రెండింటిని శాస్త్రీయ సంగీతములో ప్రావీణ్యము గడించిన వాళ్లే పాడారు.  రెండు చిత్రగీతాలే.  మొదటిది మీరా చిత్రములో ఎం. ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి పాడిన పాట, రెండవది శ్రీరంగం గోపాలరత్నం సుబ్బాశాస్త్రిలో పాడిన పాట. 

 

మొదటి పాట – కాట్రినిలే వరుం గీతం, దీని రచయిత కల్కి, సంగీత దర్శకుడు ఎస్. వి. వెంకటరామన్.  ఆ పాట –

 

காற்றினிலே வரும் கீதம்

கண்கள் பனித்திட பொங்கும் கீதம்

கல்லும் கனியும் கீதம்

காற்றினிலே வரும் கீதம்

 

కాట్రినిలే వరుం గీతం

కణ్గళ్ పనిత్తిడ పొంగుం గీతం

కల్లుం కనియుం గీతం

కాట్రినిలే వరుం గీతం

 

మందమారుతములో తూలుతూ తేలుతూ ఒక పల్లవి

కళ్లల్లో తుషార బిందువులు ఒక తెరను కల్పించింది

రాల్గరగించు గంధర్వగానమంటే యిదేనేమో?

 

பட்டமரங்கள் தளிர்க்கும் கீதம்

பண்ணொலி பொங்கும் கீதம்

காட்டு விலங்கும் கேட்டே மயங்கும்

மதுரமோஹன கீதம்

நெஞ்ஜினிலே

நெஞ்ஜினில் இன்பக்கனலை எழுப்பி

நினைவழிக்கும் கீதம்

காற்றினிலே வரும் கீதம்

 

పట్ట మరంగళ్ తళిర్కుం గీతం

పణ్ణొలి పొంగుం గీతం

కాట్టు విలంగుం కేట్టే మయంగుం

మదుర మోహన గీతం

నెంజినిలే

నెంజినిల్ ఇన్బక్కనలై ఎళుప్పి

నినైవళిక్కుం గీతం

కాట్రినిలే వరుం గీతం

 

ఆ స్వరాల జల్లు అలా కురుస్తుంటే

మ్రోడువారిన చెట్లు చిగురించాయి

అడవి మృగాలు కూడ స్థంబించి నిలిచాయి

అవి నా హృదయములో తీపి మంటలను లేపి

పూర్వ స్మృతులను సమూలముగా తొలగించాయి

 

சுனை வந்துடன் சோலைக்குயிலும்

மனம் குவிந்திடவும்

வானவெளித்தனில் தாரா கணங்கள்

தயங்கி நின்றிடவும்

ஆ, என் சொல்வேன் மாயப்பிள்ளை

வேங்குழல் பொழி கீதம்

காற்றினிலே வரும் கீதம்

 

శునై వందుడన్ శోలైక్కుయిలుం

మనం కువిందిడవుం

వానవెళిత్తనిల్ తారా గణంగళ్

తయంగి నిండ్రిడవుం

ఆ, ఎన్ శొల్వేన్ మాయప్పిళ్ళై

వేంగుల్ పొళి గీతం

కాట్రినిలే వరుం గీతం

 

వానల తఱువాత సెలయేరులు నీటితో నిండగా

పక్షులు పరవశముతో పాడసాగాయి

తారాగణములు ఆకాశములో నిశ్శబ్దముగా మెరుస్తున్నాయి

ఆ పిల్లనగ్రోవి గారడి పాటను గుఱించి నేనేమని చెప్పగలను

 

நிலா மலர்ந்த இரவினில் தென்றல்

உலாவிடும் நதியில்-

நீல நிரத்து பாலகன் ஒருவன்

குழல் ஊதி நின்றான்

காலெமெல்லாம்

காலமெல்லாம் அவன் காதலை எண்ணி

உருகுமோ என் உள்ளம்–

காற்றினிலே வரும் கீதம்

 

murali2

నిలా మలర్న్ద ఇరవినిల్ తెండ్రల్

ఉలావిడుం నదియిల్

నీల నిరత్తు బాలగన్ ఒరువన్

కుల్ ఊది నిండ్రాన్

కాలమెల్లాం

కాలమెల్లాం అవన్ కాదలై ఎణ్ణి

ఉరుగుమో ఎన్ ఉళ్ళం

కాట్రినిలే వరుం గీతం

 

విరిసిన వెన్నెలలో నదిలోని అలలు

తెమ్మెరలో కదలాడుచుండగా

ఆ నల్లని చిన్నవాడు వేణువూదుతున్నాడు

ఆ మాయలో అలాగే కలకాలము

వాడి ప్రేమను తలుస్తుండగా

నా గుండె కరిగిపోతుంది

 

ఈ పాటకు అదే మెట్టులో నా అనువాదమును క్రింద ఇస్తున్నాను –

 

తెమ్మెరలో నొక పాట

కనులఁ జెమర్చెడు కమ్మని పాట

రాల్గరగించెడు పాట

 

మ్రోడగు మ్రాకుఁ జిగిర్చెడు పాట

నాదము నిండిన పాట

అడవి జంతువులు ఆనందించెడు

అందమైన ఆ పాట

హృదయములో …

హృదయములో తీపి మంటల రేపుచు

పరవశ మొనర్చు పాట

తెమ్మెరలో నొక పాట

 

నీరామనిలో వనమయూరములు

రమించి కులుకంగ

ఆకాశములో తారాగణములు

భ్రమించి వెలుగంగ

ఏమని చెప్పను మాయాకృష్ణుని

వేణు నాదముల గీతం

తెమ్మెరలో నొక పాట

 

వెన్నెల విరిసిన రాతిరి గాలికి

కదలు తరంగిణిలో

నీలదేహుడగు బాలకుఁ డొకఁడు

మురళి నూది నిలిచె

బ్రదుకంతా …

బ్రదుకంతా వాని బ్రేమ దలంచి

కరుగు నీ నా హృదయం

తెమ్మెరలో నొక పాట

 

ఇక నన్ను ఆకట్టుకొన్న రెండవ పాట సుబ్బాశాస్త్రి అనే చిత్రములో శ్రీరంగం గోపాలరత్నం పాడిన పాట. పు. తి. నరసింహాచార్యులు వ్రాసిన ఈ పాటకు స్వర కల్పన చేసినది వీణా దొరైస్వామి అయ్యంగారులు.  ఇందులో మిగిలిన పాటలను బాలమురళీకృష్ణ పాడారు.

 

ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ಕರೆ

ಆಲಿಸು

ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ಕರೆ

ತ್ವರೆ ತ್ವರೆ

 

కృష్ణన కొళలిన కరె

ఆలిసు

కృష్ణన కొళలిన కరె

త్వరె త్వరె

 

కృష్ణుడి ఆ మురళి పిలుపును త్వరగా ఆలకించండి

ఆలస్యము చేయకండి

 

ತೊಟ್ಟಲಿನ ಹಸುಗೂಸ  ಮರೆ ಮರೆ

ಪಕ್ಕದ ಗಂಡನ ತೊರೆ ತೊರೆ

ಬೃಂದಾವನಕೆ ತ್ವರೆ ತ್ವರೆ

ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ಕರೆ

 

తొట్టలిన హసుగూస  మరె మరె

పక్కద గండన తొరె తొరె

బృందావనకె త్వరె త్వరె

కృష్ణన కొళలిన కరె

 

ఉయ్యాలలోని పసి పాప ఏడుపును మఱవండి

పక్కలో మగడి ఆతురతను మఱవండి

కృష్ణుడు పిలుస్తున్నాడు

బృందావనానికి పదండి త్వరగా

 

ಮುತ್ತಿನ ಕುಪ್ಪುಸ ಹರಳೊಲೆ

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮುಡಿ ಮಾಲೆ

ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇವುರ ಗೆಜ್ಜೆಯಪಿಲ್ಲಿ

ಮರೆತೇ ಬಂದೇವೆ  ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಖಿ

ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ಕರೆ

 

ముత్తిన కుప్పుస హరళొలె

మల్లిగె జాజి ముడి మాలె

హెజ్జెయ మేవుర గెజ్జెయపిల్లి

మరెతే బందేవె మనెయల్లే సఖి

కృష్ణన కొళలిన కరె

 

చెలీ, నా అదరాబదారాలో

మంచి బట్టలను కూడ తొడగడలేదు

పూలను తురుముకోలేదు

కాళ్లకు గజెజ్లను కట్టుకోలేదు

అన్నీ ఇంటిలోనే మఱచిపోయాను

 

ಹೊತ್ತಾರೆ ಹೊರೆ ಗೆಲಸ ಮಿಕ್ಕರೆ ಮಿಗಲಿ

ಪಕ್ಕದ ನೆರೆಹೊರೆ ನಕ್ಕರೆ ನಗಲಿ

ಬೃಂದಾವನದೊಳ್ ಆಲಿಸಿ ಗೋಮುರಳಿ

ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ಕರೆ

 

హొత్తారె హొరె గెలస మిక్కరె మిగలి

పక్కద నెరెహొరె నక్కరె నగలి

బృందావనదొళ్ ఆలిసి గోమురళి

కృష్ణన కొళలిన కరె

 

ఇంటిలో పుట్టెడు పనులు ఉండిపోనీ

నా వెనుక ఇరుగుపొరుగులు ఏమైన మాట్లాడుకోనీ

నేను వీటిని పట్టించుకోను

తిన్నగా బృందావనానికి వెళ్తున్నాను

ఆ మురళి పాటను వినడానికి

 

[పిల్లలేమైనా గాని, భర్త ఏమైనా గాని, పక్కింటివాళ్లు ఎదురింటివాళ్లు ఏమైనా అనుకోనీ నేను మాత్రము బృందావనములోని మాయలవాని మురళి పిలుపును విని వాడిని చేరుకోకుండా ఉండలేను అనే ఈ వాక్యాలు క్షేత్రయ్య వ్రాసిన క్రింది పదమును నాకు జ్ఞప్తికి తెస్తుంది –

 

నీ పొందు సేయక మాన మువ్వగోపాల నీ పాదమాన

నా పొందు నీవెడ బాయకురా చాల

నమ్మితిరా నిన్ను నా ప్రాణనాథ

 

ఎవ్వరాడిన నాడనీ మగడేమి సేసిన జేయనీ

నవ్వేవారెల్ల నవ్వనీ, యత్త

నన్ను దూరితే దూరనీ సామి

 

కన్నవారు రవ్వ సేయనీ నా కాపురమేమైన గానీ

అన్నదమ్ము లెడబాయనీ చాల

ఆరుదూరైతే కానీ నా సామి

 

నీవు నే గూడగా జూడనీ మామ నేరము లెంచిన నెంచనీ

బావ చాల రట్టు చేయనీ చుట్ట

పక్కాలు దిట్టిన దిట్టనీ సామి]

 

ನೇಸರ ಕಿರಣ ಆಗಸದಿರುಳ ತೊರೆಯಿಸುವ ರೀತಿ

ಮುರಳೀಧರನ ಮುರಳೀ ಮಾಯದಿ ಮನ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಭೀತಿ

ಇನ್ನಾಯಿತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನಾಯಿತೆ ಪ್ರೀತಿ

ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ಕರೆ

 

నేసర కిరణ ఆగసదిరుళ తొరెయిసువ రీతి

మురళీధరన మురళీ మాయది మన బిట్టిదె భీతి

ఇన్నాయితె ప్రీతి ఇన్నాయితె ప్రీతి

కృష్ణన కొళలిన కరె

 

ఆకాశములోని చీకటిని ఎలా ఆ

మొదటి వెలుగు రేక దూరము చేస్తుందో

అలాగే నాలోని భయాన్ని ఆ

మనోహరమైన మురళి పిలుపు తొలగించింది

నా మనసులో మిగిలిందల్లా

ప్రేమ ఒక్కటే, ప్రేమ మాత్రమే

 

ఈ పాటకు అదే మెట్టులో నా అనువాదమును క్రింద ఇస్తున్నాను –

 

కృష్ణుని వేణువు సడి (కృష్ణూని)

విను వడి

కృష్ణుని వేణువు సడి

వడి వడి (వడీ వడీ)

 

ఊయెలలో పసికందు విలాపము (విలా పమూ)

పక్కన ఆ మగని విలాసము (విలా సమూ)

బృందావనికి వడి వడి

కృష్ణుని వేణువు సడి

 

చీరల రవికల కమ్మలను

జాజుల మల్లెల మాలలను

అందము జిందెడు యందెల గజ్జెల

మఱచివచ్చితిమి మన యింటనె చెలి

కృష్ణుని వేణువు సడి

 

పుట్టెడు పనులెల్ల ఉండనీ యింట (పుట్టేడూ పనులెల్లా ఉండానీ)

పక్కింటి వారంతా నవ్వనీ మనకేం (పక్కింటీ వారంతా నవ్వానీ)

బృందావనమున విను ద్వర వేణువును

కృష్ణుని వేణువు సడి

 

సూర్యకిరణము కారుచీకటిని తొలగించు రీతి

మురళీధరుని మురళీమాయయు తొలగించు భీతి

మిగిలిందిక ప్రేమే మనసందున ప్రేమే

కృష్ణుని వేణువు సడి

 

 

కాట్రినిలే వరుం గీతం –  http://www.youtube.com/watch?v=jtlafCRhTB4

కృష్ణన కొళలిన కరె –  http://www.youtube.com/watch?v=fAfGouXTAzg

నీ పొందు సేయక – http://www.telugulyrics.org/Songs.aspx?Source=Movies&ID=494&Name=Kshetrayya%20Padamulu

 

 – జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు

222121_10150170989267886_3694186_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download PDF

2 Comments

  • శారద says:

    కాట్రినిలే వరుం గీతం రాగం గురించి చాలా వాదోపవాదాలున్నాయండి. అక్కడక్కడా జోన్ పురి లాగనిపిస్తుంది. ఇంకూనిచోట్ల నటభైరవి, ఇలా. కానీ సింధు భైరవి చాయలంతగా కనిపించవు నాకైతే. సింధు భైరవిలో ప్రధానంగా వినిపించాల్సిన శుధ్ధ రిషభం లేకపోవడం వల్ల కాబోలు.

ఒక వ్యాఖ్యను

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)