వీలునామా – 32 వ భాగం

veelunama11
శారద

శారద

(కేథరిన్ హెలెన్ స్పెన్స్ రాసిన Mr.HOgarth’s Will కి అనుసృజన : శారద )

(కిందటి వారం తరువాయి)

బ్రాండన్ ప్రేమలేఖ

మేనల్లుడు ఎడ్గర్తోసహా మెల్బోర్న్ చేరుకున్న బ్రాండన్ హుటాహుటిని తన ఎస్టేటు బార్రాగాంగ్ చేరుకున్నాడు. అయితే అక్కడ పరిస్థితి తనూహించినంత దారుణంగా లేకపోవడంతో కొంచెం ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు. అతని మేనేజరు స్వతహాగా కొంచెం భయస్తుడు కావడంతో బ్రాండన్ ని ఊరు రమ్మని కబురుచేసాడే కానీ, ఎస్టేటు డబ్బు వ్యవహారమంతా సజావుగానే వుంది.

ఆమాటకొస్తే ఫిలిప్స్ ఎస్టేటు విషయాలే కొంచెం తల్ల క్రిందులుగా నడుస్తున్నట్టనిపించింది బ్రాండన్ కి. స్టాన్లీ ఒకసారి వచ్చి తన ఎస్టేటు వ్యవహారాలమీద ఒక కన్నేసి ఉంచడం మంచిదేమో అనుకున్నాడు. వీలైతే ఈ విషయమై స్నేహితుణ్ణీ ఒకసారి చూచాయగా హెచ్చరించాలనీ అనుకున్నాడు. అయితే స్టాన్లీ మేనేజరు డాక్టరు గ్రాంట్ మాత్రం అంతా హాయిగానే వుందని ఉత్తరాల మీద ఉత్తరాలు గుప్పించేస్తున్నాడు.

కొద్దిరోజులు ఎస్టేటు పనులు చూసుకుని, ఒకరోజు ఎల్సీ కొక ఉత్తరం రాయాలని కూర్చున్నాడు బ్రాండన్. హేరియట్ తో తనకింకే సంబంధమూ లేదనీ, తన మన్సులో ఎల్సీ పట్ల ప్రేమ కొంచెమైనా తగ్గకపోగా, ఇంకా పెరిగిందనీ, ఇంకా చాలా చాలా విషయాలు రాయాలనుకున్నాడు. అయితే ఇలాటి వన్నీ ఎదురుగా కూర్చుని చెప్పడం అయితే చేయొచ్చుగానీ, రాయడం కొంచెం కష్టమే. అందులోనూ భాష మీద పెద్దగా పట్టులేని బ్రాండన్ లాటి మగవాడికి.

ఎదురుగా అయితే, మెత్తటి ఆమె చేయి పట్టుకుని, కళ్ళల్లోకి చూస్తూ, మనసులోని ప్రేమనంతా గొంతులోకి నింపుకోవచ్చు. అప్పుడు ఒక్క మాటలో, లక్షలకొద్దీ భావాలు పంచుకోవడానికి వీలవుతుంది. కానీ, ఏమాత్రం హృదయం లేని కాగితమూ, కలం సహాయంతో మనసు లోతుల్లోని భావాలనెలా మాటల్లోకి మార్చడం? అందులోనూ, తను ఆమె నిరాకరించగానే ఇంకా ప్రాధేయపడడం మానేసి వెంటనే మరొక అమ్మాయితో పెళ్ళి నిశ్చయం చేసుకొచ్చాడు. అతనికి హేరియట్ ఫిలిప్స్ కానీ, ఆమెతో తనకి తప్పిపోయిన పెళ్ళి కానీ గుర్తొస్తే మనసంతా చేదు మింగినట్టనిపిస్తుంది. తనలాటి తెలివి తక్కువ దద్దమ్మనీ, చపల చిత్తుణ్ణీ ఎల్సీలాటి దేవత క్షమించి ప్రేమిస్తుందా? ఈ అందోళనతో అతను దాదాపు అర డజను ఉత్తరాలు రాసి చించేసాడు. అందులోనూ ఆమె ఎంతో చదువుకుని కవిత్వంకూడా రాయగల స్త్రీ. తన లాటి విద్యాగంధం లేని మొరటు మనిషి కాదు.

ఇంగ్లండులో వుండగానే చెప్పడానికి వీలు కాకపోయింది. కొంపలంటుకున్నట్టు కబురుచేసి తనని రప్పించిన మేనేజరుని కొట్టాలన్నంత కోపం వచ్చిందతనికి. ఆఖర్న వచ్చే రోజన్నా చెప్దామంటే శని గ్రహం లా పట్టుకుని వదల్లేదు హేరియట్. అతనికి చుట్టూ వున్న మనుషులందరిమీదా చిరాకు ముంచుకొచ్చింది.

పోనీ, ఎమిలీ తోనో జేన్ తో నైనా చెప్పి రావాల్సిందేమో. వయసుకి చిన్నదైనా ఎమిలీ తెలివైనది, అర్థం చేసుకోగలదీ. ఇహ జేన్ కీ ఎల్సీ కి వున్న అనుబంధమైతే చెప్పనే అక్కర్లేదు. వాళ్ళిద్దర్లో ఒకరు తప్పక ఎల్సీకి తన మనసులోని మాట వివరంగా చెప్పేవారు.

ఎల్సీ చాలా మంచి అమ్మాయి. ఒక్కసారి కనక తను ఆమె లేకపోతే బ్రతకలేడన్న విషయం ఆమెకి అర్థమైతే చాలు. అది ఆమెకి అర్థం అయేలా చెప్పడం ఎలాగో తోచడం లేదతనికి.

మొత్తానికి ఆ రాత్రంతా కూర్చుని ఎలాగో ఉత్తరాన్ని పుర్తి చేసాడు బ్రాండన్. అది అతనికి కావల్సినంత బాగా రాలేదు కానీ, ఇహ ఓపిక లేకపోయిందతనికి. పైగా ఆ మర్నాడే పోస్టు వెళ్ళిపోతుంది. ఉత్తరం పోస్టులో వెళ్ళిపోయింతర్వాత అతనికి టెన్షన్ తో కాలు నిలవలేదు. పైగా ఫిలిప్స్ కుటుంబం కూడా దగ్గర లేదు. అందులోను స్టాన్లీ పిల్లలంటే బ్రాండన్ కి చాలా ఇష్టం కూడాను.  అతనికి దిగులుగా కాలం భారంగా సాగుతున్నట్టనిపిస్తూంది.

ఫిలిప్స్ మేనేజరు డాక్టరు గ్రాంట్ ఏమాత్రం నచ్చలేదు బ్రాండన్ కి. ఫిలిప్స్ ని రమ్మని రాయాలి, మళ్ళీ అనుకున్నాడు బ్రాండన్. గ్రాంట్ డబ్బు లెక్కలు నమ్మదగ్గవిగా అనిపించడంలేదు, పనివాళ్ళ మీద చలాయించే అధికారం బాగాలేదు. అతని శైలి నచ్చని పనివాళ్ళందరూ ఎస్టేటు వదిలి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇక మీదట ఫిలిప్స్ ఎస్టేటు విర్రావిల్టా వ్యవహారలన్నీ తానే చూసుకుంటానని చెప్పి బ్రాండన్ డాక్టర్ గ్రాంట్ ని తప్పించాడు. సహజంగానే గ్రాంట్ చాలా అవమాన పడ్డాడు. దానికి తోడు వచ్చే పై అదాయం కూడా తగ్గిపోతుందాయే.

veelunama11

అయితే ఎస్టేటులో పనివాళ్ళు మాత్రం ఫిలిప్స్ చిరకాల మిత్రుడు బ్రాండన్ కళ్ళాలు చేతిలోకి తీసుకోవడం చూసి చాలా సంతోషపడ్డారు. కొన్నళ్ళు ఆ పని హడావిడితో గడిచిపోయింది.

ఈలోగా ఎడ్గర్ కొత్త ప్రదేశానికి బానే అలవాటు పడ్డాడు. మేనమామ బ్రాండన్ కి బాగా చేరువయ్యాడు కూడా. సొంతంగా వ్యవహరించడం, గుర్రపు స్వారీ, పరిసరాలని నిశితంగా పరిశీలించడం లాటి వెన్నో నేర్చుకున్నాడు ఎడ్గర్. అతని తెలివితేటలూ, కష్టపడే మనస్తత్వమూ చూసి బ్రాండన్ ముచ్చటపడ్డాడు.

ఒకనాడు- మామూలు కబుర్లలో తనకి ఆస్ట్రేలియా చుట్టి తిరిగాలని వుందన్నాడు ఎడ్గర్. వింటున్న బ్రాండన్ కి వెంటనే తాము కొంచెం అలా తిరిగి ఆస్ట్రేలియాలోని మిగతా పట్టణాలు చూసి వస్తేనో, అనిపించింది. అన్నిటికంటే అడిలైడ్ పట్టణం చూడాలని అతను ఎన్నో రోజులనించి అనుకుంటున్నాడు. అక్కడ ముఖ్యంగా ఒక కొత్త రకం గొర్రెలు దొరుకుతున్నాయనీ, వీలైతే ఒక చిన్న మంద ని కొందామనీ అనుకున్నాడు. ప్రయాణమూ, పనిలో తలమునకలుగా వుంటే ఎల్సీ జవాబు కోసం ఎదురు చూడడం అంత దిగులుగా వుండకపోవచ్చు. ఒకవేళ అదృష్టవశాత్తూ ఎల్సీ తన ప్రేమనంగీకరిస్తే, తను ఉన్నపాటున వెళ్ళి ఆమెని పెళ్ళాడి ఇక్కడకి తీసుకొచ్చే పని ఎలాగూ వుంటుంది. అందుకే ఇప్పుడు అలా నాలుగు వూర్లూ తిరిగి తన ఎస్టేటు కి కావాల్సిన కొత్త రకాల గొర్రెలని కొనడం మంచిది.

మేనమామ ప్రయాణానికొప్పుకోగానే ఎగిరి గంతేసాడు ఎడ్గర్. గబగబా ప్రయాణానికి ఏర్పాట్లు మొదలు పెట్టాడు. అతని చురుకుతనమూ, హడావిడీ చూసి వుంటే అతని తల్లి ముక్కున వేలేసుకునేది. ఇంగ్లండులో వుండగా తల్లి చాటు బిడ్డగా, అమాయకంగా వుండిన ఎడ్గర్ ఇప్పుడు స్వతంత్రంగా ఆలోచించడమూ, ఇష్టాఇష్టాలు చెప్పడమూ నేర్చుకున్నాడు. అతను చేస్తున్న శారీరక శ్రమా, ఒంటరిగా పరిసరాలను పరిశోధిస్తున్న అతని ధైర్యమూ చూస్తే అతని తల్లి భయంతో గడగడా వొణికిపోయేది. కొన్నాళ్ళు తల్లికి దూరంగా వుందడం అతనికి మంచి చేసిందనే చెప్పాలి.

మామా అల్లుళ్ళిద్దరూ దక్షిణ ఆస్ట్రేలియాలోని అడిలైడ్ పట్టణం చేరుకున్నారు. ఇక్కడ ప్రజలు కొంచెం అమాయకంగా, అందర్ని నమ్మేస్తూ వున్నారే, అనుకున్నారు అడిలైడ్ లోని మనుషులని చూసి.

అడిలైడ్ లో హోటల్లో దిగగానే బ్రాండన్ గొర్రెల మంద ఖరీదు చేయడానికి వెళ్ళిపోయాడు. స్టాన్లీ ఫిలిప్స్ కోసం కూడా ఖరీదు చేసాడు. ధర నచ్చడంతో ఇద్దరికీ కలిపి ఒక మందను కొని ఆ పని పుర్తి చేసి, నగరం చూడడానికి ఎడ్గర్ తో సహా బయల్దేరాడు.

ఎడ్గర్ మెల్బోర్న్ కంటే అడిలైడ్ అందంగా వుంది అనుకున్నాడు. బ్రాండన్ మెల్బోర్న్ తో పోలిస్తే అడిలైడ్ చాలా నెమ్మదిగా ప్రశాంతంగా వుందనుకున్నాడు. ధనవంతులు కూడా తక్కువే ననిపించింది. అయితే ఖరీదులు మాత్రం తక్కువే. ఎస్టేటులూ, ద్రాక్షతోటలూ, జీవన విధానమూ మెల్బోర్న్ కంటే అడిలైడ్ లో బాగున్నాయనుకున్నారు ఇద్దరూ.

మెల్బోర్న్ లో వుండే డబ్బంతా బంగారం తవ్వకాలనించి వచ్చిందే. ఆ పనులు చేసుకునే వాళ్ళు కొంచెం మొరటుగా వుంటారు. ప్రభుత్వ నియంత్రణలూ ఎక్కువే. దక్షిణ ఆస్ట్రేలియా ధనమంతా ద్రాక్ష తోటలూ, వైన్ తయారీ, పశు సంపదా నించి వచ్చింది. సహజంగా ఈ వ్యాపారాలు చేసే వారు ధనవంతులూ, విద్యావంతులూ అయివుంటారు. అందువల్ల సంఘంలో కొంచెం నాజూకూ, నాగరికతా కనిపిస్తాయి.

వాళ్ళిద్దరూ అడిలైడ్ లోని యార్క్ హోటల్ లో బస చేసారు. బ్రాండన్ తనకి లండన్ లో పరిచయమైన స్నేహితులని కలిసాడు. వాళ్ళు ఇంకొందరు స్నేహితులని పరిచయం చేసారు. చాలా మంది పెళ్ళి కావల్సిన ఆడపిల్లలూ కనపడ్డారతనికి. అయితే మనసంతా ఎల్సీ ఆలొచనలతో నిండి వుండడం వల్ల అతను ఎవరినీ శ్రధ్ధగా చూడలేదు. తనకేదైనా ఉత్తరం వస్తే అది వెంటనే అడిలైడ్ లో హోటల్ కి పంపాల్సిందని అతను తన మేనేజరు టాల్బాట్ కి పదే పదే చెప్పాడు. అయితే ఎన్ని రోజులు గడిచినా అతను ఎదురుచూస్తున్న ఉత్తరం రానేలేదు.

ఒక నెల రోజుల కింద ఎమిలీ దగ్గరనించి వచ్చిన ఉత్తరం తర్వాత ఇంకే ఉత్తరమూ లేదు. ఆ ఉత్తరంలో ఎమిలీ అందరూ జ్వర పడ్డారనీ, చిన్నది ఈవా మరణించిందనీ, తాము మాత్రం కోలుకుంటున్నామనీ రాసింది. ఆ తరవాత ఇక ఏ సమాచారమూ లేదు వాళ్ళ దగ్గర్నించి. ఈ పాటికి తన ఉత్తరానికి జవాబూ రావాలి. మరి ఏమైందో! తనకీ ఏదైనా జబ్బు చేసిందేమో. అలాగైతే జేన్ తో నైనా రాయించొచ్చుగా?  లేకపోతే ఇద్దరూ జబ్బు పడ్డారేమో! అతనికి ఏ విషయమూ తెలీక పిచ్చెత్తేలాగుంది. అలాటి అల్లకల్లోలంగా వున్న మనసుతోనే బ్రాండన్ మేనల్లుడితో సహా మెల్బోర్న్ తిరిగి వచ్చి చేరాడు.

***

(సశేషం)

Download PDF

ఒక వ్యాఖ్యను

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)