‘సోల్’ కబుర్లు

Rajesh and Sampoo

ఒక “బర్నింగ్ స్టార్” పుట్టిన వేళా..విశేషం!

ఓపన్ చేస్తే… 04-04-2014 ఉదయం 10 గంటలు ప్రసాద్ ఐమాక్స్ థియేటర్ స్క్రీన్ నెంబర్ -3 సినిమా మొదలయ్యింది…. తెరమీద ఒక కొత్త హీరో “బర్నింగ్ స్టార్” అంటూ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ప్రేక్షకుల్లో కోలాహల….

Read More
film_critic_featured

On Being Called a Film Critic…!

“ఏరా ఇంత ఆలోచిస్తూ సినిమాని అసలు ఎంజాయ్ చేశావా?” అన్నాడు మా అన్నయ్య ఆశ్చర్యపోతూ. ఒక్క క్షణం ఆలోచించి… “ఏమో…అలా ఆలోచిస్తూనే నేను సినిమాని ఎంజాయ్ చేస్తానేమో!” అన్నాను నేను.  డిగ్రీ మూడో…

Read More