అరుణా పప్పు

PAPPUARUNA

నాకు చెప్పరె వలపు నలుపో తెలుపో

‘పెళ్లి తర్వాత సమస్యలేవీ రావని నమ్మకం ఏమిటి?’ సూటిగా అడిగింది నీల. ‘సమస్యలు బయటి నుంచి రావు. అవి మనలోనే ఉంటాయి…’ అన్నాడు శరత్ అంతే స్పష్టంగా. అతనన్నది ఆమెకు పూర్తిగా అర్థం…

Read More