అరుణ్ సాగర్

unnamed

వంశీ: మాస్టర్ ఆఫ్ యాంత్రొపాలజీ

  జిలిబిలి పలుకులు సెలయేటి తళుకులు అందమైన వేళ్ల మధ్య చిక్కుపడ్డ కళ్లు. విశాలనేత్రాలతో విస్తరించిన తెర. అన్నా! గోదావరి నీ వంశధారా? నొకునొక్కుల జుట్టు తెలుసుగానీ నొక్కివదిలిన చమక్కుల సంగీతం మాత్రం…

Read More
రోబోసెపియన్ వరాహకస్

రోబోసెపియన్ వరాహకస్

పైసలున్నవి పోరియున్ గలదు గ్రిల్డ్ చికెన్ గుండెకాయ ఫిష్ ఫ్రై చర్మము -ఎంథిరన్! స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద బౌల్ వాకింగ్ ఆన్ ద ట్రెడ్ మిల్ స్పర్శకు రుచి తెలియదు సోడాబిల్లేడ్ కళ్లకు…

Read More
నీల్ కమల్

నీల్ కమల్

సముద్రమూ ఆకాశమూ డెనిమ్! వర్ణాంధుడైనా కాంచగలడు. రిధమ్ బ్లూస్: పిచ్చిస్వేచ్ఛగా ఎగురుకుంటూ-దే వోంట్ రియలీ కేర్ ఎబౌట్ అజ్ అని మైకేలు జాక్సనుడు బ్లూజీన్స్ వేసుకునేకదా ఎలుగెత్తి పాడాడు. ఆకాశాన్ని అంటినట్టు. సముద్రంలో…

Read More