అవ్వారి నాగరాజు

కుక్క అంటే ఏమిటి?

కుక్క అంటే ఏమిటి?

1 ఈ నడుమ మా చిన్ని పాప తరుచూ ప్రతీ దానికీ కుక్క అనే పదాన్ని చేరుస్తుంది   మూడేళ్ళ పిల్ల, బొత్తిగా భాషాపాటవం తెలియనిది ఇప్పుడిప్పుడే బడికి పోతూనో (హతవిధీ) పోబోతూనో…

Read More
రెండు పాదాల కవిత

రెండు పాదాల కవిత

    వొచ్చీరానీ అక్షరాలను కూడబలుక్కొని ఆ రెండు పాదాలూ నువ్వు రాస్తున్నప్పుడు నేను నీ పక్కనే కూర్చొని ఉన్నాను అప్పుడు చుట్టూ రాబందుల రెక్కల చప్పుడు   ఆ రెండు పాదాలే పుంఖానుపుంఖమై…

Read More

విలువల గురించిన సంవాదం – కారా ‘స్నేహం’ కత

నిర్వహణ : రమాసుందరి బత్తుల కారా మాస్టారి ‘స్నేహం’ కత చదవగానే మనుషుల మధ్య ఉండే సంబంధాలు, మ్మకాలు, విశ్వాసాలకు సంబంధించిన ఆలోచనలు నన్ను అలుముకున్నాయి. ఒక మనిషి తనను నమ్మి సహాయార్ధిగా…

Read More
పాలస్తీనా

పాలస్తీనా

నిదుర రాని రాత్రి ఒకలాంటి జీరబోయిన గొంతుకతో వొడుస్తున్న గాయం మాదిరి, పోరాడే  గాయం మాదిరి నిస్పృహ, చాందసం ఆవల ఎక్కడో ప్రవాసంలో తన దాయాదులనుద్దేశిస్తూ నిరాఘాటంగా దార్వేష్ పాడుతూ  ఉన్నాడు అతడి…

Read More
పక్షి ఎగిరిన చప్పుడు

పక్షి ఎగిరిన చప్పుడు

దారి చెదరిన ఒక ఒంటరి పక్షి తెల్లని తన రెక్కలు చాచి చుక్కలు కాసిన ఆకాశంలో వెతుకుతుంటుంది ఒక దిక్కు మరొక దిక్కులోనికి ముడుచుక పడుకొనే జాము కలయతిరిగి కలయతిరిగి ఎక్కడ తండ్రీ…

Read More

‘సమైఖ్య’గీతిక అనబడు బిస్కెట్టు కవిత

  ఈ రోజు  ముఖంలో ముఖం పెట్టి అంటోంది ప్రేమించవేం ప్రియా ? “సమైఖ్యం” గా ఉందామని   ఫ్రెండ్స్, మనకిక పాట కావాలి ఒక ధూమ్ ధాం లాగా ఒక గద్దర్ …

Read More