ఎండ్లూరి సుధాకర్

అక్షరం ఆత్మహత్య చేసుకోదు

అక్షరం ఆత్మహత్య చేసుకోదు

అన్నా!పెరుమాళ్ మురుగన్  రచయితగా మరణించానన్నావు  అక్షరాల అస్త్ర సన్యాసం చేశానన్నావు  ఇంకెప్పుడూ కలాన్ని ముట్టుకోనన్నావు  రాసిన పుస్తకాలను వెనక్కి రప్పించుకున్నావు  ఆవేదనతో అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిపోతానన్నావు  అన్నా!కన్నీటి మురుగన్ నీ ఆర్తికి ఏ రాతి…

Read More