ఎల్. ఆర్. స్వామి

Kadha-Saranga-2-300x268

కొత్త మందు

”శర్మకి యా క్సిడెంటయింది  ,తెలుసా —?”ఇంటిలోకి అడుగు పెట్టగానే అంది నా శ్రీమతి. ”ఎక్కడ  –?”కంగారుగా అడిగాను. ”ఇంకెక్కడా –ఫెక్టరీలోనే —మీకు తెలియి దా ? మీ ఫెక్టరీలోనేగా అతడూ  పని చేసేది…

Read More
నిష్క్రమణ  అంటే…

నిష్క్రమణ అంటే…

ఒక రోజు , ఇంటి తలుపులు తెరిచేవుంటాయి చిరు జల్లు కురిస్తూ ఉంటుంది . కొలువు మూసిన సూర్యుడు ఒక సారి తొంగి చూసి నిష్క్రమిస్తాడు యెర్ర మబ్బుల గాయాలతో , పొగమంచుల…

Read More
Secular Theatre in Kerala

విఫల స్వప్నాలు, వైయక్తిక వేదనల ప్రతిబింబం ఆధునిక మళయాళ కథ

ఒకానొక కాలంలో చోటు చేసుకున్న సామాజిక పరిణామాలు మలయాళ కధా సాహిత్యాన్ని ఎంతగానో ప్రభావితం చేసాయి .ఆ సామాజిక పరిణామాలు వల్ల ఏర్పడిన సామాన్య ప్రజల జీవిత వ్యధను శక్తివంతంగా చిత్రీకరించగలగింది అనేదే…

Read More
A house hotel boat on the backwaters in Kerala

ఆత్మలో కవిత్వం వున్నవాళ్ళు రాసిన కథలు ఇవి!

నేడు కథ  అంటే ,ఏ సాహితీవేత్త కాని విమర్శకుడు కాని ఉద్దేశించేది ఒక శతాబ్ధానికి అటో ఇటో పుట్టిన కథ  , లేకపోతే కథానిక అనే సాహిత్య ప్రక్రియగురించే. కాని అతిపురాతన కాలంనుంచే …

Read More
url

ఉరిమిన మబ్బు

ఫోను మాట్లాడిన నాకు ఎగిరి గంతేయాలని అనిపించింది. రోడ్డు మీద దొరికిన టికెటుకి లాటరీ తగిలినంత ఆనందం కలిగింది. అగ్ని కర్తీరిలో చల్లని వాన కురిసినట్లు తోచింది. ఒక ఊదటున లేచి ‘సేల్స …

Read More
SufiBookFrontCover-664x1024_708x400_scaled_cropp

కడలిని దాటిన కార్తి

    సముద్ర దేవతలు శృంగలావిముక్తం చేసిన గాలిలా ఇసుక తిన్నెలను దాటి వచ్చాడు ముసలియార్‌. మఠానికి చెందిన మమ్ముటి మగతనమూ, పురుష బలమూ తొణికిసలాడే అతడు ‘భారతప్పుళ’ దాటి వచ్చాడు. పొడుగుగా…

Read More
Kadha-Saranga-2-300x268

గుర్రాలు

గుర్రాలు పరిగెడుతున్నాయి. మెడ తిప్పకుండా, అట్టూ ఇట్టూ చూడకుండా, పక్క ట్రాకులో పరిగెత్తే గురాలను పట్టించుకోకుండా పరిగెడుతోంది ప్రతి గుర్రం. తన లక్ష్యం చేరటమే  జీవిత పరమావధిగా తన ట్రాకులోనే పరిగెడుతోంది.గుర్రాలను పోషించేవారు,…

Read More