కూర్మనాధ్

myspace

పిల్లలది కాదీ లోకం!

ఓ వందేళ్ల క్రితం హెమింగ్వే రాసేడు ఓ ఆరు పదాల కావ్యం. ఎప్పుడు గుర్తొచ్చినా కలవరపెట్టే రచన — For sale: baby shoes, never worn.  అమ్మకానికి పెట్టిన ఏదో చిన్నారి…

Read More
myspace

చిన్న విషయాలు కూడా పెద్ద బాధ్యతే!

నా అమెరికా ప్రయాణాలు-2 కొత్తగా జర్నలిజంలోకి వచ్చినవాళ్ళకి, లేదా కొత్తగా ఓ ‘బీట్’ వచ్చిన రిపోర్టర్ కి వార్తా ప్రపంచం కొత్తగా కనిపిస్తుంది. అన్నీ వార్తగా మలచదగ్గ అంశంగా  కనిపిస్తాయి. ఇక్కడినుంచి వెళ్ళిన…

Read More
పౌరసత్వం కోసం ఏటా ఈ సాంస్కృతిక ఆందోళనలు...

కలలూ కన్నీళ్ళూ కలిసే కూడలిలో..!

నా అమెరికా ప్రయాణాలు – 1   ప్రయాణాల అవసరం గురించి బహుశా రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ అంత గొప్పగా ఎవరూ చెప్పివుండరు. “యువకుల్లారా, తిరగండి. ప్రపంచాన్ని చూడండి. మీ తల్లుల తిట్లూ, శాపనార్ధాలూ…

Read More
శేఖర్ ధైర్యం మనకో పాఠం!

శేఖర్ ధైర్యం మనకో పాఠం!

   బహుశా మనిషికి ఉండాల్సిన అన్ని గుణాల్లోధైర్యమే గొప్పది. అది ఎన్నోసార్లు రుజువై ఉండవచ్చు. కానీ  నాకు మొన్న శేఖర్ని చూసేక అనిపించింది, ధైర్యమే వుంటే ఇంకేమీ అక్కర్లేదని జీవితంలో.  Old Man…

Read More