కెక్యూబ్ వర్మ

aboozmaad

నేలతల్లి విముక్తి చిరునామా – పాణి కవిత్వం!

  అబూజ్ మాడ్.. దేశవ్యాప్తంగా వినిపిస్తున్న పేరిది. ఏడు దశాబ్దాల తరువాత కూడా స్వాతంత్ర్యం పొందామనుకుంటున్న ఈ దేశ చిత్రపటంపై ఈ పేరు ఒకటి వున్న ప్రాంతమున్నదన్నది అటు పాలకవర్గాలకు కానీ సామాన్య…

Read More
samudrudi samayam

అడివిలో మాయమయిన ఇంకో వెన్నెల!

’సముద్రుడు’ ఈ పేరు వినగానే ఒక గంభీరమైన వాతావరణం ఆవరించుకుంటుంది. నాకు కవిత్వాన్ని విశ్లేషించడం రాదు. ఆస్వాదించడం లేదా వంటపట్టీంచుకోవడమే వచ్చును. కొన్ని కవితలు చదివినప్పుడు బాగున్నాయనుకుంటాం మరికొన్ని చదువుతుండగానే  మనలోని వెలితిని…

Read More
cherabandaraju(1)

ఉల్కాపాతం దాగివున్న అక్షరజ్వాల ‘చెర’ కవిత

నేను డిగ్రీ ఆఖరి ఏడు  చదువుతున్నప్పుడు మిత్రుని ద్వారా ఈ అగ్ని గోళం వంటి కవిత పరిచయమై నాలో పేరుకున్న జఢత్వాన్ని పటాపంచలు చేసింది. చదవగానే అటు దు:ఖమూ ఆగ్రహమూ కలగలిసి నాభినుండి…

Read More
సమాధుల్ని శుభ్రం చేయాలిప్పుడు…

సమాధుల్ని శుభ్రం చేయాలిప్పుడు…

  ఇప్పుడెందుకో ఒక్కో సమాధిని శుభ్రం చేయాలనుంది రాలిన పండుటాకుల్ని వాడిన పూల రేకుల్ని పేరుకు పోయిన ధూళిని మట్టిని నేలనుండి పాకిన చెద పుట్టలను చుట్టూ పట్టిన నాచును చిగురు వాడిన…

Read More