కె.సుభాషిణి

Kadha-Saranga-2-300x268

గాయాలు

వుదయాన్నే నా కూతురు అల్టిమేట౦ జారి చేసి౦ది. ” మా ! నువ్వు ఇడ్లీ , దోశె , ఉప్మా లా౦టివి మాత్ర౦ దయచేసి చేయోద్దు ! హాస్టల్లో అవి తిని తిని…

Read More