గొరుసు జగదీశ్వర రెడ్డి

Fall-Leaves

భద్రలోకపు అడ్డుగోడలు కూల్చేసిన గొరుసు!

‘వలసపక్షులు’ కథతో ఎంతోమంది అభిమానాన్ని సంపాదించుకున్న కథకుడు గొరుసు జగదీశ్వర రెడ్డి. అతడి పాత కథల సంపుటి ‘గజ ఈతరాలు’ కొత్తగా చదవడం ఒక తాజా అనుభవం. ఆంధ్రదేశానికి ఆ మూలన ఉన్న…

Read More