జాన్ హైడ్ కనుమూరి

రెప్పతెరిచేలోగా…

రెప్పతెరిచేలోగా…

మబ్బుకమ్మిన ఆకాశంలో ఎటో తప్పిపోయిన గాలిపటమై గాలిపటం – చేతిలోని చరకాల మధ్య తెగిన దారమైనప్పుడు ఏది ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు? *** వినీలాకాశంలోకి గాలిపటాలను రంగుల్లో ఎగురవేయడం దారాలను మాంజాలుగా మార్చడం తెగిన…

Read More
solo-boat-journey

మూడు జ్ఞాపకాలు- మూడు సాహసాలు!

ఈ రోజెందుకో బాల్యంనాటి సాహసాలు గుర్తుకు వచ్చాయి. నిజానికి అవి సాహసమేమీ కావు. అయినా ఆ వయసురీత్యా సాహసమనే చెప్పాలి. అలాంటి మూడు సంఘటనలు. నిజానికి ఇవి ఏకోవలోకి వస్తాయో  అని ఎప్పుడూ…

Read More