జూకంటి జగన్నాథం

ఒక కవిత – రెండు భాగాలు

ఒక కవిత – రెండు భాగాలు

మూడేండ్ల మనుమరాలు మూడు రోజుల కోసం ఎండకాలం వానలా వచ్చిపోయింది ఆ మూడు రోజులు ఇల్లంతా సీతాకోకచిలుకల సందడి రామచిలుకల పలుకులు మనుమరాలు లేని ఇల్లు ఇప్పుడు పచ్చని చెట్టును కోల్పోయిన దిక్కులేని…

Read More
కొన్ని కొన్నిసార్లు

కొన్ని కొన్నిసార్లు

కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆగిన గడియారాల గురించి తాళం వేసి పోగొట్టుకున్న చెవి గురించి చీకటిలోని జిగేల్మనే వెలుగు గురించి వెలుగులోని చిమ్మన్‌ చీకటి గురించి మాట్లాడుకుంటాం కొట్లాడుకుంటాం తండ్లాడుతుంటాం తల్లడిల్లిపోతుంటాం ఒక్కొక్కసారి ఇల్లూ…

Read More