దామూ/ సాయి పద్మ

damu

నన్ను అక్షరాలుగా విచ్ఛిన్నం చేసుకోవడమే నా కవిత్వం : దామూ

 చాలా విషయాలు మనల్ని జీవితంలో ఇన్‌స్పైర్‌ చేస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని భయపెడతాయి. ఆనందపెడతాయి, అయోమయంలోకి, నిశ్శబ్దంలోకి కూడా నెడతాయి. జీవితానికి ఒక disclaimer ఉంటే, అది దామూలా ఉండొచ్చేమో. బహుశా…. జీవితానికి ఉందో…

Read More