‘నడుస్తున్న కథ’ టీమ్

B P Karunakar

Sudden Fiction లో ముగింపు చదువరిదే: బి. పి. కరుణాకర్

మే నెల కథల్లో ఉత్తమ కథ ‘ఇరుకు పదును’ రచయిత శ్రీ బి పి కరుణాకర్ తో ఇంటర్వ్యూ మీ గురించీ, మీ రచనా వ్యాసంగం గురించి చెప్పండి పుట్టింది పెరిగింది గుంటూరులో….

Read More