నారాయణ గరిమెళ్ళ

బతుకు బొంగరంపై ఫోకస్ ‘ప్రపంచాక్షరి’

బతుకు బొంగరంపై ఫోకస్ ‘ప్రపంచాక్షరి’

గరిమెళ్ళ నాగేశ్వరరావు  ప్రపంచాక్షరి కవితా సంపుటి 1997 నుండి 2008 ల మధ్య దశాబ్ద కాలములో వ్రాసిన 51 కవితల సమాహారం. ప్రపంచాక్షరి అన్న పేరుతోనే వినూత్నంగా విశ్వమానవ కళ్యానానికి శ్రీకారం చుట్టిన…

Read More
వ్యక్తిగతం

వ్యక్తిగతం

  తాడు మీద నడిచే విన్యాసపు మోళీ పిల్లలా కట్టగట్టి గుంపులో నిలబెట్టదు. పిల్ల మదిలో గూడు కట్టుకున్న దిగులు  మాత్రమే  అనిపిస్తుంది. ఆకాశం పైకెక్కి కనివిందు చేసే ఇంద్రధనుస్సు సోయగంలా కట్టిపడెయ్యదు….

Read More