పెద్దింటి అశోక్ కుమార్

అశోక్ తో  భాను కిరణ్

తెలుగు సాహిత్యం వేరు, తెలంగాణా సాహిత్యం వేరు!

సమకాలీన తెలుగు కథాలోకంలో ఇప్పుడు బాగా పరిచితమయిన పేరు పెద్దింటి అశోక్ కుమార్. కథ రాసినా, నవల రాసినా అశోక్ ముద్ర వొకటి ఉంటుందని ఇప్పటి పాఠకులు అతి తేలికగా గుర్తు పట్టగల…

Read More
Kadha-Saranga-2-300x268

జలగండం

తలుపు తట్టిన చప్పుడు. మగత నిద్రలో ఉన్న రచయిత ఉలిక్కిపడి కళ్లు తెరిచాడు. గదిలో కాగితాలు చిందరవందరగా ఉన్నాయి. ఫ్యాను గాలికి ఎగిరి ఎగిరి అలిసిపోయినట్లుగా చతికిల బడ్డాయి. సగం చదివిన పుస్తకం…

Read More