ప్రసాద మూర్తి

ఓ రైతు  ప్రార్థన

       అనగనగా ఒక రోజు రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దు దగ్గర అనగనగా ఒక రైతు పురుగుల మందు తాగి చనిపోయాడు.  బతికున్న రైతు కంటె చనిపోయిన రైతే  రెండు రాష్ట్రాలనూ వణికించే వార్తగా…

Read More
జస్ట్ ఫర్ యూ..

జస్ట్ ఫర్ యూ..

అక్షరాల్లేని కవిత కోసం అర్థాల్లేని పదాల కోసం పదాల్లేని భావాల కోసం వర్ణాల్లేని చిత్రాల కోసం రాగతాళలయరహితమైన సంగీతం కోసం పట్టాల్లేని రైలు కోసం నగరాల్లేని నాగరికత కోసం ఆఫీసుల్లేని ఉద్యోగాల కోసం…

Read More

జన్మభూమి

  అమ్మనీ నాన్ననీ చూద్దామని ఊరెళ్ళాను . నేనొచ్చానని ఆనందం వారి కళ్ళల్లో,  తీసుకుపోతాడేమో అని బూచాడిని చూసిన పిల్లల్లా గుబులు వారి గుండెల్లో ఒకేసారి చూశాను. నాన్న తన మోకాలు చూపించి  అటూ ఇటూ…

Read More