మహమూద్

కొన్ని అద్భుతాలంతే అలా జరిగిపోతాయి!

  అదెప్పుడూ నన్ను వీడిపోదు అమ్మకొంగు పట్టుకొని వేలాడే బాల్యపు చిరునవ్వులా నా చుట్టే దాని భ్రమణం   కాలపు జరిచీర మీద అంచు కదా దాని జిలుగుకు తరుగులేదు   ఏ…

Read More
లోపలిదేహం

లోపలిదేహం

  సుడులు తిరిగే తుపానులాగానో వలయాల సునామీలాగానో దు:ఖఖండికల్లోని పాదాల్లాగానో సుఖసాగర అలల తరగలలాగానో కదులుతూ గతస్మృతులేవో లోపలిదేహంలో! కొన్నింటికి లేదు భాష్యం భాష్యంకొన్నింటికిమూలాధారం చీకటిగుహలూ ఉషోసరస్సులక్కడ ఎండాకాలపు సెగలూ చిరుగాలుల చల్లటి…

Read More