మూలా సుబ్రహ్మణ్యం

ఒక నది : రెండు కవితలు

ఒక నది : రెండు కవితలు

1. నది మారలేదు నది పాటా మారలేదు అర్ధరాత్రి నిశ్శబ్దంలో నది ఒడ్డున కూచుంటే ఆ పాట నీకు స్పష్టంగా.. చీకట్లు చిక్కబడితేనే కొన్ని కనిపిస్తాయి కొన్ని వినిపిస్తాయి మరికొన్ని వికసిస్తాయి! 2….

Read More

సృజనలో అబద్ధాన్ని భస్మం చేసిన త్రినేత్రుడు త్రిపుర

  “మీరు డాంటెలాగ జీవితపు లోతుల్ని తవ్వుకుంటూ, వెతుక్కుంటూ అలా ఓవర్ కోటు వేసుకుని, పలచబడుతున్న జుట్టుతో ప్రపంచంలోని విషాదాల్నీ, బాధల్నీ భుజాన వేసుకుని మొగల్ సరాయ్ ప్లాట్ ఫాం మీద తిరుగుతున్నారు….

Read More