మొయిద శ్రీనివాసరావు

ఓ కప్పు సూర్యోదయం

ఓ కప్పు సూర్యోదయం

              తూర్పు కొండల్లో… రూపాయి కాసులా పొద్దు పొడుచుకొస్తున్నప్పుడు ఆమె… చీకటిని వెన్నెలను కలిపేసి మిణుక్ మంటున్న నక్షత్రాలను ఓ చెంచాడు పోసి కప్పుడు…

Read More
ఇనుప కౌగిలి

ఇనుప కౌగిలి

నవంబర్ నెల మొదలయ్యిందంటే చాలు మా వూరిపైకి విరుచుకుపడేది…  అది దానికి దొరికితే చర్మాన్ని చీరేసి ఎముకులను కొరికేస్తుందనే భయంతో ఊలు కవచాలను ధరించి ఇళ్ళల్లో దాక్కునే వాళ్ళమందరం రాత్రంతా… ఊరి చివర…

Read More