రామతీర్థ

ఏల్చూరి సుబ్రహ్మణ్యం గారు

ఏడు పదుల “నయాగరా”… నవ కవిత్వ నగారా!

  అది మార్చి 1944 అప్పటికే ఒకటో రెండో కవితలు మినహా మొత్తం మహా ప్రస్థాన గీతాల రచన శ్రీశ్రీ పూర్తి చేశారు. చలం గారి ముందు మాటలూ వచ్చి చేరాయి. అయినా…

Read More
భయం వరం

భయం వరం

గోడల మీద డైనొసార్లు తిరుగుతున్నాయి మహా సముద్రాలు పెరటి కొలనులయ్యాయి గ్రహ గృహాల కిటికీలు తెరిస్తే పక్క  గ్రహాల ఇళ్ల వాకిళ్ళలో ఆకు పచ్చ ముగ్గుల్లా హరితారణ్యాలు కన్పిస్తున్నాయి మధ్యలో మందార చిచ్చులా…

Read More
index

ఇంగ్లీష్ సూరన కు నాలుగున్నర శతాబ్దాలు!

కాళిదాసు ను భారతీయ షేక్స్పియర్  అని మురిసిపోయిన పాశ్చాత్య సాహిత్య సమాజానికి మనం కూడా షేక్స్పియర్ను ఇంగ్లిష్ సూరన అని పిలిచి ప్రచారం లోకి తీసుకు రావచ్చును.  కాళిదాసు కు, షేక్స్పియర్ కు…

Read More
94917_bapusignature_logo_jpg

మన పదసంపదని కాపాడుకోలేమా?

        ఈ తృతీయ సహస్రపు గుమ్మంలో నిలబడి  మనం, గడిచిన రెండు వేల ఏళ్ల మానవ చరిత్ర లో లెక్కకు  అందుతున్న, కనీసం వెయ్యేళ్ళ  తెలుగు భాషా  వికాస…

Read More
tulasi_featured

చాసో తన కథలకు తానే కరకు విమర్శకుడు: చాగంటి తులసి

తెలుగు సాహిత్యంలో చాగంటి తులసి అంటే ‘చాసో’ కూతురు మాత్రమే కాదు. చాసో ప్రసరించిన వెలుగులోంచి కథకురాలిగా, అనువాదకురాలిగా తులసి తనదయిన వేరే దారిని నిర్మించుకుంటూ వెళ్లారు. ఆమె రచనా, ఆలోచనా ఆమె…

Read More