లలిత

surplus

కలవరపెట్టే అతి సంచయేచ్ఛ … “సర్ ప్లస్”

“నేను తృప్తిగా, సాదా సీదాగా  జీవితం గడపాలనుకుంటున్నాను” “జనం అందరూ ఒక్కసారిగా మారిపోతారు.  వాళ్ళ నోటివెంట , “నాకు పెద్ద పెద్ద కార్లు వద్దు. నాకు ఇంకో పెద్ద Mac కంప్యూటర్ అక్కర్లేదు….

Read More
బౌద్ధం… యుద్ధం… తవాంగ్ దృశ్యం

బౌద్ధం… యుద్ధం… తవాంగ్ దృశ్యం

టూరిజం ఓ పెద్ద పరిశ్రమ అయిపోయాక మన మైదానాల సౌకర్యాలన్నీ మనతోపాటే  కొండలెక్కేశాయి. మంచి హోటళ్ళూ, బీరు బాటిళ్ళూ, ఫాస్ట్ ఫూడ్స్, మన ట్రాఫిక్ జాంలూ… చక్కగా వేటినీ వదలకుండా ప్రకృతి వొడిలోకి…

Read More