వడ్డేపల్లి కృష్ణ

vaddepalli_featured

పాట అంటే ‘ఎలక్ట్రిక్ గిటార్’ మోత కాదు: వడ్డేపల్లి కృష్ణ

బాల్యంలో మా వూరు (సిరిసిల్ల) ప్రక్కనే ప్రవహించే  మానేరులో స్నానం చేస్తూ, నాటి జానపద సినిమాల ప్రభావంతో ఏటి ఒడ్డున ఏపుగా పెరిగిన తుంగల్ని పీకి కత్తులుగా ఝళిపిస్తూ, ఆనందంగా ఆడుతూ పాడుతూ…

Read More