వాసుదేవ్

మగతవాక్యాల మేల్కొలుపు నిశీధి కవిత…!

మగతవాక్యాల మేల్కొలుపు నిశీధి కవిత…!

ఎప్పుడో కానీ ఓ కవిత నిద్రలేపదు. ఎప్పుడో కానీ ఓ కవిత గుండెగదుల ఖాళీలని పూరించదు. ఎప్పుడో కానీ కొన్ని వాక్యాలు ఆలోచనని రేకెత్తించవు. ఇదిగో ఇప్పుడు దొరికింది అలాంటిదే ఓ కవితలాంటి…

Read More
reppala_vantena

వైవిధ్యమే వర్మ సంతకం!

వర్మ ఓ నిశ్శబ్ద సైనికుడు…. అక్షరాన్ని ఓ బుల్లెట్ లా వాడుకునే సైనికుడు. “రక్తమోడుతున్న మీ అక్షరాలు కవిత్వాన్ని నిలదీసాయి మీరిలా ముందుకెళ్ళండి అక్షరాలవే మీ వెంటవస్తాయి పరిగెత్తుకుంటూ…” ఇది నేను వర్మ…

Read More
Kadha-Saranga-2-300x268

మరణ మజిలీ

 ’మరణమజిలీ’ సీరియల్ ప్రచురిస్తున్న పత్రికాఫీసునుంచి ఓ రోజు ప్రదీప్‌కి ఫోన్. 10.30కి పత్రికాఫీసుకి చేరుకున్నాడు ప్రదీప్. చీఫ్ ఎడిటర్ రెడ్డిగారి ఛాంబర్‌లో సినిమా ప్రొడ్యూసర్ కోటేశ్వర్రావు కూడా ఉండడం కొంచెం ఆశ్చర్యమనిపించినా అతనితో…

Read More

జలతారు స్ఖలితాలు

  1. కొన్ని నగ్నత్వాలని ఇక్కడ పర్చలేను అసలొ, సిసలో, మనసో, మర్మమో!! అప్పటికీ ఆమె అంటూనే ఉంది కవిత్వం నోరువిప్పాలంటే భాషా, భావమనె బట్టలు కట్టకు…. ’నిన్ను నిలబెట్టు, గుండెని ధైర్యంతో,…

Read More
Seasonal-Winter-Snow-and-cold-Vinterbild-från-Skansen

ఈ కవిత చలిమంచు జలపాతమే!

గుండెలపై వర్షం, కొబ్బరినీళ్ళ సువాసనా, పొలంగట్లపై తాటిముంజెల తీపీ, నీరెండలొ సరస్సులో స్నానం ఇలాంటివన్ని కలగలిపి మరీ అనుభూతిస్తే అది పులిపాటి కవిత్వం. కవిత్వం ఆనందాన్నిస్తుందని తెల్సు, అనుభూతుల వానలో తడుపుతుందనీ తెల్సు…

Read More