విజయ కర్రా

Page128

ఒంటెద్దు బండి – ఓ పాతకాలపు జ్ఞాపకం

ఈ రోజుల్లో సర్ప్రయజ్ పార్టీలు చాల కామన్. బేబి షోవర్ లంటూ మరింక పుట్టిన రోజులకి మేమో ముప్పయి నుండి యాబై  వరకు ఓ హాల్లో చేరి… లైట్లన్నీ ఆర్పేసి …. ఉష్!…

Read More