వినోదిని

నిర్వహణ: రమా సుందరి బత్తుల

బతుకంత సమస్యకి ప్రతిబింబం – ‘చావు’ కథ

  చస్తే సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయనుకొంటారు కొంతమంది. కానీ ‘చావు’ కూడా చచ్చే చావు కొందరికి. చచ్చిపోయాక కనీస అంతిమ సంస్కారానికి కూడా నోచుకోని శుష్క శరీరాల సమస్య మరింత జటిలమైనది. బతికినన్ని రోజులు…

Read More