వినోద్ అనంతోజు

Interstellar: మనిషికీ సైన్సుకీ మధ్య…

Interstellar సినిమా రెండో సారి చూశాను మొదటిసారి చూసినప్పుడు అర్థం కాని విషయాలు రెండోసారికైనా అర్థమవుతాయని ఆశతో వెళ్లాను. కొంత నయం. ఇంకో రెండు సార్లు చూస్తే అర్థమయిపోతుంది. చాలా రోజుల తర్వాత…

Read More

కథ అయినా, కళ అయినా…ఒక సహప్రయాణం!

 అసలు కథ చెప్పాల్సిన అవసరం ఎందుకొస్తుంది ? కథే కాదు.. మనిషికి కళ అవసరం ఎప్పుడొస్తుంది? ఒక విషయాన్ని అవతలి వ్యక్తికి ఎన్నో విధాలుగా తెలియజెయ్యొచ్చు. మాటల ద్వారా, రాతల ద్వారా, బొమ్మల…

Read More