విప్లవ్

సౌరిస్ ఆశ్రమం

చలంతో నా ప్రయాణం మొదలయింది అపార్థంతోనే!

“ఒక రోజు ఒకరు నాకెంతో ఆప్యాయంగా ఇచ్చిన మల్లెమొగ్గను వదల్లేక , జేబులో వేసుకుని మరచిపోయాను. సాయంత్రం కాలవగట్టు దగ్గర మల్లెపూల వాసనవేసి చుట్టూ వెతికాను , తోటలో ఉందేమోనని . చివరకు…

Read More