విమల

Kadha-Saranga-2-300x268

వాళ్ళు ముగ్గురేనా ?

‘‘ పులిమీదికెక్కి సవారిజేసుడు రాకుంటె, దాని ముంగటి కెందుకు పోవాల్నంట నేను. నిన్ను జూసి అది అయ్యో పాపం అని దయదల్చి తినకుంట ఊకుంటద’’ మసాజ్‌ టేబుల్‌ పై పడుకుని కళ్ళుమూసుకున్న చిత్రకళ…

Read More
కిటికీ బయటి ఆకాశం –  వెన్నెలలోని వికాసం

కిటికీ బయటి ఆకాశం – వెన్నెలలోని వికాసం

వాడ్రేవు వీరలక్ష్మి గారు బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులు. ప్రాచీన, ఆధునిక సాహిత్యాలను లోతుగా అధ్యయనం చేసిన ప్రతిభాశాలి. ప్రకృతిని, సంగీతాన్నీ ప్రేమించే భావుకురాలు. అంతేకాదు లలిత గీతాల్ని మధురంగా పాడతారు. ఒక అధ్యాపకురాలిగా రెండు…

Read More
  ఇంకా మొదలు కానిది

 ఇంకా మొదలు కానిది

ఏదో ఒకటి అట్లా మొదలెట్టేసాక అది ఎన్నటికీ ముగియనట్లు ఇంకేదో అసలైంది కొత్తగా మెదలెట్టడమన్నది ఎన్నటికీ మొదలెట్టనట్లు ఏదో నిత్యం మరిచిపోయినట్లు అదేమిటో ఎన్నటికీ జ్నాపకం రానట్లు రాటకు కట్టేసిన గానుగెద్దులా అట్లా,…

Read More
కొంచెం అటు ఇటుగా

కొంచెం అటు ఇటుగా

కొంచెం అటు ఇటుగా మనమంతా ఒకటే కొంచెం ఇటు అటుగా నువ్వూ నేనూ మనమంతా ఒకటే నాకు నేనెప్పుడూ ఆకాశంకేసి సగర్వంగా కొంచెం పొగరుగా తలెత్తిన పర్వతంలా కనపడతాను నీకు నీవెప్పుడూ నింగిన…

Read More
పేరు తెలియని పిల్లవాడు

పేరు తెలియని పిల్లవాడు

  యవ్వనం పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులా విచ్చుకొని తలవాల్చింది ముసలితనమేలేని మనసు విహరిస్తోంది ఆకాశంలో అందని ఇంద్రధనుస్సు అందుకునేందుకు తొలియవ్వన కాంతి మేనిపై తళతళలాడేవేళ ఎందుకు సెలఏరులా తుళ్ళిపడతావో పురివిప్పిన నెమలిలా పరవశంతో నర్తిస్తావో…

Read More
vimalakathabomma_336x190_scaled_cropp

కొన్ని నక్షత్రాలు…కాసిని కన్నీళ్ళు

కొన్ని నక్షత్రాలు.. కాసిన్ని కన్నీళ్ళు. …. కధ చదివాక కాసిన్ని కన్నీళ్ళా? హృదయపు పొరలు చిట్లి, దుఃఖం అవిరామంగా స్రవించినట్లు గుర్తు. మాటలు కరువై  ఆ అక్షరాలను ప్రేమతో తడిమినట్లు గుర్తు. నలభై…

Read More
Kadha-Saranga-2-300x268

మార్తా ప్రేమకధ

  తిరుపతిలో రైలెక్కిందన్న మాటేగానీ మార్తా మనసు మనసులో లేదు. ఎప్పుడూ లేనిది, ఆమెను కలవాలని కబురు చేసాడు నాగన్న. అరవయ్యారేళ్ల ఆయన్ని చూస్తే మార్తా కి చాలా గౌరవం. అతను లెనిన్‌చంద్ర…

Read More