వివిన మూర్తి

vivina murthy

ధ్వని

ముందుగా ఒక ప్రతిధ్వని : గొప్ప ” కథ ” … చదివిన క్షణాల్లో ఉద్విగ్నత నీ.. చదివేసాక ఒక నిశ్శబ్దాన్ని .. తర్వాత తలచుకున్నప్పుడల్లా, కొన్ని క్షణాల పాటు , చదివి…

Read More
images

“ఆ శ్రీశ్రీ పద్యంలో ఉన్నది నేనే అనిపించేది”

  “శ్రీశ్రీగురించి ఎందుకు రాయాలనుకుంటున్నావు?” “అడిగారు కనక”. “ఎందరో రాయమన్నవి నువ్వు రాయలేనన్నావు గతంలో. ఇప్పుడు?”. “శ్రీశ్రీ కనక. దాదాపు ఎన్నడూ రాయలేదు కనక.” “ఆయనగురించి అనేకమంది రాసారు. ఆయన కవిత్వం పట్టుకున్నవారు…

Read More
16

కధలకో ఇల్లు

మనకు గ్రంధాలయ ఉద్యమాలు వచ్చాయి. అవి అనేక ఊళ్లలో గ్రంధాలయాలు తెచ్చాయి. ప్రభుత్వాలు సైతం పౌరుల గ్రంధపఠనం వారి అక్షరాస్యత, విద్యావ్యాప్తిలలో భాగంగా భావించి గ్రంధాలయాలకు నిధులు కేటాయించాయి. అవి గ్రంధ సేకరణ,…

Read More
మిత్రబృందంలో త్రిపుర

త్రిపురా… ఓ త్రిపురా!

  “ఏమిటి నీ ప్రయత్నం?” “అర్ధం చేసుకుందామని” “ఎవరిని?” “—??—” “ఆయన్నా.. వాళ్లనా.. ” “అంతేకాదు” “కాక?” “చాలా ఉంది. మొత్తాన్ని. రాతని.. చదువుని.. రాయించే చదువుని… చదివించే రాతని.. కమ్యూనికేషన్ని… సాహిత్యాన్ని…..

Read More