వి. తమస్విని

1656118_10202631903851729_1639569211_n

ఏ ఇంటికి రమ్మంటావు?

ఇంటికి తిరిగి రమ్మని పెదాల మీద అతికించుకున్న చిరునవ్వు పిలుపు అరమూసిన కోరలపై మెరుస్తున్న నెత్తుటిబొట్టు పిలిచే నోరు వెక్కిరించే నొసలు దేన్ని నమ్మమంటావు? ఒక క్షణం నెత్తుటికోరను మరచిపోతాను నీ పిలుపే…

Read More