వెంకట సిద్దారెడ్డి

memories-featured

కళ్ళారా చూసిన “ఖైదీ” షూటింగ్!

    నాకు చిన్నప్పట్నుంచే సినిమా చూడ్డం ఒక్కటే కాకుండా దానికి సంబంధించిన అంశాల మీద కొంత ఆసక్తి ఉండేది. వజ్రాయుధం షూటింగ్ సమయంలో మా అమ్మ వాళ్ళు సోమశిల కి వెళ్లింది….

Read More