శివ బండారు

url

దేశం ద్వేషించిన సిపాయి

రోజూ పరేడ్ కోసం తెల్లవారుఝామున నాలుగున్నరకే తెల్లవారే నాకు, రాత్రి అర్దరాత్రి వరకు పంజాబ్ నుండి పక్క ఊరు స్టేషన్ వరకు షుమారు మూడు రోజులు సాగిన పొగబండి ప్రయాణం వల్లా, వర్షంలో…

Read More