శ్రీరమణ

శ్రీరమణ, నారాయణస్వామి, వాసిరెడ్డి నవీన్...

నే రాసేది సమకాలీన కథ అన్న భ్రమ లేదు : శ్రీరమణ

‘మిథునం’ శ్రీరమణగారు అమెరికా పర్యటిస్తూ మా వూళ్ళో (డెట్రాయిట్) కూడా నాలుగు రోజులున్నారు. మూడు పూటల పాటు ఆయనతో గడిపి తీరిగ్గా సంభాషించే అవకాశం చిక్కింది. ఎలాగూ మాట్లాడుకుంటారు కదా, ఆ మాట్లాడుకున్నదాన్ని…

Read More
rekklagurram-1

త్యాగయ్య కీర్తన మా గడపలో….!

నేను నాలుగైదేళ్ల వయసులో వుండగా మాచర్లలో చెన్నకేశవస్వామి ఆలయ ముఖమండపంలో ఎమ్మెస్ సుబ్బులక్ష్మిని చూశాను. పాట విన్నాను. అప్పుడు నాగార్జునసాగర్ మలి నిర్మాణ దశలో వుంది. మా అక్కయ్య వాళ్లు మాచర్లలో ఒక…

Read More
rekklagurram-1

కలయో! వైష్ణవ మాయయో!

ఆయన యింత పని చేస్తారని కలలో కూడా వూహించలేదు. ఇంతకు ఎవరాయన? ఏమిటా పని? ఆయన మా తాతగారు. అంటే మా అమ్మనాన్న..  సంస్కృతంలో మాతామహులు. నేను మనవణ్ణి. దేవభాషలో దౌహిత్రుణ్ణి. మా…

Read More
Sriramana1 (2)

తాతయ్య వేదాంతం- నా గాలిపటం!

పడమటి ఆకాశం తెల్లటి మబ్బు చారలతో విబూది పట్టెలు పులుముకున్న బైరాగి నుదురులా వుంది. జారిపోతున్న సూరీడు కుంకుమబొట్టులా ఆ పట్టీల నడుమ అమరీ, అమరక, అస్థిమితంగా వున్నాడు. సాయంత్రపు ఆటకు బయలుదేరుతున్న…

Read More