శ్రీరామ్

అధివాస్తవ విస్మృతి

అధివాస్తవ విస్మృతి

ఈ నిరామయ సాయంత్రాన ఎవరిని గుర్తుకు తెచ్చుకొని రోదించను? ఎత్తైన ఈ రెండు పర్వతాల మద్య లోయలో గుబురుగా ఎదిగిన పొదలతో నా ఒంటరి సమాధి కప్పివేయబడివుంది మెల్లగా, భ్రమలాగా మేఘాలు భూమిని…

Read More
ఒక పథికుని స్మృతుల నుండి…

ఒక పథికుని స్మృతుల నుండి…

ఒక భయంకర తుఫాను రాత్రి తలదాచుకొనేందుకు ఏ చోటూ కానక నీ వాకిట్లో నిలుచున్నాను   నీవు దయతో నీ గుడిసెలోనికి ఆహ్వానించావు   “పథికుడా! ఇంత రాత్రివేళ ఎక్కడకు నీ ప్రయాణం?”…

Read More
నెత్తుటి నేలపై ప్రేమ పతాక!

నెత్తుటి నేలపై ప్రేమ పతాక!

“జూలిన్ షేనబెల్ గొప్పతనం ఏమిటంటే ప్రపంచ నాయకులను చర్చలకు ప్రేరేపించేటంతటి గొప్ప కళను సృజించడం’’ — జేవియర్ బార్డెం మీరు ఒక క్రూరమైన, ప్రబలమైన శక్తి చేత అణచివేయబడుతున్నప్పుడు, ఆ శత్రుత్వంతో నిండిన…

Read More