సజయ

pravahamcover

రోజువారీ స్త్రీల జీవితం పై ఓ కొత్త చూపు సజయ ‘ ప్రవాహం’ !

ఈ నెల 19 న హైదరాబాద్ లో సజయ ‘ ప్రవాహం’ పుస్తకావిష్కరణ ఈ పుస్తకానికి ముందుమాట రాయమని సజయ అడిగితే వెంటనే ఒప్పుకున్నాను. తనతో ఉన్న సాన్నిహిత్యం ఒక కారణమైతే, ఈ…

Read More