సరస్వతి

1005330_10200530760220688_1798645539_n

ఒక నడి వయసు ప్రేమ కథ: లిజన్.. అమాయా!

చలం రాజేశ్వరి చేసిన ధైర్యం లిజన్ అమాయాలో లీలా చేస్తుందా? రాజేశ్వరికి లోకం ప్రేమ మయం! పిల్లల బంధాలు, బంధనాలు లేవ్! కాని  లీల అలాకాదు! షి ఈజ్ ఎ అర్బన్ లేడి!…

Read More