సలీం

Kadha-Saranga-2-300x268

కుట్ర

  రాత్రి ఎనిమిదింటికి వాళ్ళమ్మ చేసిన వేడివేడి పరోటాలు, బంగాళాదుంప ఖుర్మా తెచ్చిపెట్టింది ఖాతూన్‌. సుష్ఠుగా భోంచేశాడు. తొమ్మిదింటికి గ్లాసునిండా గోరువెచ్చటిపాలు తెచ్చిచ్చింది. తాగాడు. పదింటికి అతని పక్కకొచ్చి పడుకుంది. తెల్లటి నాజూకైన…

Read More