స్వాతి శ్రీపాద

sasi2

స్త్రీ వాదిని కానంటూనే ……కాదు కాదంటూనే..

“ డార్క్ హోల్డ్స్ నో టెర్రర్ “ – చాలా అప్రయత్నంగా మరే పుస్తకమూ లేదు కదా ఏదో ఒకటి అన్న ధోరణిలో చదవడం మొదలు పెట్టాను. మొదటి రెండు పేజీలు  చదివేసరికే…

Read More
ఎటు ?

ఎటు ?

నాలో నేను ఇంకిపోతూ నన్ను నేను కొత్తగా పరిచయం చేసుకుంటూ నా చుట్టూ గిరిగీసుకున్న వలయంలో ఎన్ని సముచ్చయాలు ఎక్కడెక్కడో పరిచ్చేదాలు నిట్టనిలువునా ఒరుసుకుంటూ పారే నదీ నదాలు   సంకోచ వ్యాకోచాల…

Read More
chinnakatha

హోరు

ఇంటికి దగ్గరలో ఎలాటి సముద్రమూ లేదు, పోనీ అలాగని ఏ చిటాకమో చివరికి నీళ్ళగుంట అయినా లేదు. అయినా నాపిచ్చి గాని మూసీ మీదే ఆక్రమణలూ అద్దాల మేడలూ వచ్చాక ఇంకా నదులూ…

Read More