హరి

Dsc_7391

కార్టూన్ అంటే కొంటె కోణం మాత్రమే కాదు:శేఖర్‌

  పొలిటికల్‌ కార్టూనిస్టుగా ఈ ఏడాదితో నేను 25 సంవత్సరాలు పూర్తిచేసుకున్నాను. అంతకు ముందు వారపత్రికలకు కార్టూన్లు వేయడం ఒక నాలుగైదేళ్లుగా ఉంది. ఎమ్మే తెలుగు సాహిత్యం నా చదువు. హైస్కూల్‌ స్థాయినుంచే…

Read More