షెహనాయ్

వాక్యం ఆగిపోయిన చోట…

1 ఏడుపు కూడా అంత తేలిగ్గా యేమీ రాదు కొన్నిసార్లు! వొక్కసారి పగలబడి ఏడ్చేస్తే లోపల వున్న దుఃఖమంతా అలల్ని యీడ్చి వొడ్డుకి కొట్టినట్టు వుండేదేమో! ఇవాళ్టికి దగ్గిర దగ్గిర రెండు నెలలు…

Read More

ఆరుద్ర రైలు కాస్త లేటుగా అందుకున్నా…

       శ్రీ శ్రీ మీద వున్న విపరీతమయిన ఇష్టం వల్ల ఆరుద్ర అంటే ఎందుకో అంతగా ఇష్టం వుండేది కాదు నాకు! అట్లా అని అయిష్టమూ లేదు.    మరీ లేత వయసులో–…

Read More

నాన్న అంటే…వొక ఆదర్శం, వొక వాస్తవం!

1 ఇప్పుడెలా వుందో తెలియదు చింతకాని!           ఖమ్మం పక్కన చిన్న వూరు చింతకాని. ఆ రోజుల్లో చింతకాని స్టేషనులో పాసింజరు రైలు దిగితే వూళ్ళో నడిచి వెళ్లడానికి అర గంట పట్టేది….

Read More

చూస్తూ చూస్తూ వుండగానే, అతనొక జ్ఞాపకం!

ముఖపుస్తకాలు లేని వొక అనగా అనగా కాలంలో స్నేహితులు వొకరి ముఖాలు వొకళ్ళు ఎలా చూసుకునే వారు? పొద్దూ పొద్దున్నే వొక చాయ్ తాగేసి, ఏ పొద్దుటి రైలో, ఫస్ట్ బస్సో అందుకొని…

Read More

“నేను”తో వొక కొత్త విమర్శ ప్రయోగం!

  (ప్రతిష్టాత్మకమయిన లోక్ నాయక్ సాహిత్య పురస్కారం ఈ ఏడాది ప్రసిద్ధ రచయిత్రి ఓల్గా కి దక్కింది. ఈ సందర్భంగా ఓల్గా సాహిత్య విమర్శ వ్యాసాల సంపుటి “సహిత” గురించి 2012 లో…

Read More

రాలిపోయిన వొక వాక్యం గురించి రెండు మాటలు …!

  ఆగస్టు 30 పొద్దున్న. వొక కవి చనిపోయిన రోజు మనసెలా  వుంటుంది? ఇప్పుడు నేను మాత్రం వాన నీళ్ళు భారంగా దేహంలోకి ఇంకుతున్న పొడి నేలలాగా వున్నాను. కొన్ని నల్ల మబ్బులు…

Read More

ప్రపంచాన్ని చదివించిన ఆమె..!

చాలా సార్లు మనం పెద్దగా ఆలోచించం కాని, ఇది చాలా ముఖ్యమయిన ప్రశ్న! వొక రచన మన జీవితంలోకి ఎలా ప్రవేశిస్తుంది? లేదా వొక రచయితో, కవో మన అనుభవంలోకి ఎలా అడుగులు…

Read More

ఏకాంత దేశంలోకి…త్రిపురలోకి వొక సాలిలాకీ!

వొక రచయిత తన పాఠకుడి జీవితంలోకి ఎంతవరకూ రాగలడు? వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సహప్రయాణం – సఫర్ – చేయగలరా? చేస్తే, వొకరికొకరు ఎట్లా అర్థమవుతారు?           త్రిపురని తలచుకున్నప్పుడు ఈ మూడు  ప్రశ్నలూ…

Read More

ఏ నీటి వెనకాల ఏముందో?!

మొదటి సారి ఎక్కడి నించో వొక వాన చినుకు పడ్డప్పుడు ఆ అనుభూతిని నేను ఏ భాషలోకి తర్జుమా చేసుకుని వుంటానో? అక్షరాలేమీ తెలియనప్పుడు అది వొక ఆనందపు కేరింత అయి వుంటుంది….

Read More
ప్రతి గురువారం ఇక ‘సారంగ’ వారమే!

ప్రతి గురువారం ఇక ‘సారంగ’ వారమే!

పుస్తకాలు లేని గది మూగది! నిజమే…కానీ- వొక పదేళ్ళ క్రితం మంచి చదువరి అంటేనో, పుస్తకాల పురుగు అంటేనే చుట్టూ పుస్తకాలు పోగేసుకుని లేదంటే చేతిలో కనీసం వో పుస్తకం కచ్చితంగా ఛాతీకి…

Read More