అనామకుడు/ అనిల్ అట్లూరి

అనామకుడితో అనిల్ అట్లూరి వొకానొక అనామక ఆనంద వేళా....

మాట్లాడ్డం ఎంత ముఖ్యమో రాయడమూ అంతే ముఖ్యం!

* అనామకుడి అసలు పేరు రామశాస్త్రి.  రిజర్వ్ బేంక్ లో ఉన్నతాధికారి. ఐఐటీ నుండి డాక్టరేట్. ఆక్స్ఫోర్డ్, కెల్లాగ్స్ లలో మేనేజ్మెంట్ చదువు.  ఫైనాన్స్ రంగంలో రెండు ఆంగ్ల పుస్తకాలు – అందులో…

Read More