ఆర్. రాఘవ రెడ్డి

నిర్వహణ: రమా సుందరి బత్తుల

బ్రతుకు భయాన్నిపోగొట్టే కధ .. ‘భయం’

  బుజ్జీ! ఏం చేస్తున్నావమ్మా? ఇప్పుడే కా.రా.కధ ‘భయం’ మరొకసారి చదివాను. అది నాలో రేపిన భావసంచలనంతో, జీవిత సాక్షాత్కారంతో, నమ్మిన ప్రాపంచిక దృక్పధం అలా అక్షరాల్లో పరుచుకుని కళ్ళెదుట నిలిచినపుడు కలిగే…

Read More
వాళ్ళకు నా అక్షరాలిస్తాను..

వాళ్ళకు నా అక్షరాలిస్తాను..

  ఎందుకో మరణం గుర్తొచ్చిందివాళ ఇటీవల కాస్త అనారోగ్యం చేసింది ఏదో ఒకనాడు చనిపోతాను గదూ-   చెప్పో చెప్పకుండానో కాస్త ముందుగానో వెనగ్గానో తాపీగానో తొందరగానో మొత్తానికి చనిపోతాను అయితే బ్రతికి…

Read More