ఎం. ఎస్.నాయుడు

లేమి

లేమి

<     అద్దాలు అక్షరాలు అనుభవించే శరీరం లేదు నీడని నీటిని తాకే నేత్రం లేదు శబ్దాలు మౌనాలు దాటే మనసు లేదు శోకాలు నవ్వులు దాచే వాక్యం రాయలేను ఎన్నటికి…

Read More
మౌనద్వారం

మౌనద్వారం

ఆకస్మిక cosmic చిరునవ్వు నిన్నే ఎందుకు ముద్దుపెట్టుకుంది   దుఃఖకౌగిలి వ్యాకరణంలో వాత్సల్యవాయువు నిన్నే ఎందుకు చుట్టుముట్టింది వ్యసననయనాలతో అశ్రువులు నిన్నే ఎందుకు చూశాయి నిర్జీవమైన పదాల్లోకి నిన్నే మనసుశ్వాస ఎందుకు ఊపిరితీసుకుంది…

Read More
img625(1)

బతుకు క్రితం ఓ కల క్రితం

1. బర్వుగా జారిపోతాం. జరాస జర్దా జల్దీ జిందగీలో. బాబా రత్న రంగుని పులుముకుంటూ నములుకుంటూ. తేలు కొండెం చీకటిలోకి ఆలోచనలు లేని ఆలోచనలలోకి. మనసుని గోక్కుంటూ. 2. బర్వుగా తేలిపోతాం. ఏ…

Read More