ఎమ్వీ రామిరెడ్డి

రాలిపోయిన కాలం

రాలిపోయిన కాలం

మిగిలిపోయిన గాయాల గురించి బెంగలేదు పగుళ్లిచ్చిన కలల గురించి పశ్చాత్తాపం లేదు ముళ్లను కౌగిలించుకోబట్టే పాఠాలు బోధపడ్డాయి కళ్లు నులుముకున్న ప్రతిసారీ నిప్పులకుంపట్లు బయటకు దూకేవి అధ్యాయాల్ని ఔపోసన పట్టడానికి తెల్లవారుజాముల్లో ఎన్నెన్ని…

Read More