ఎలనాగ/ రిచర్డ్ రైవ్

images

వర్షం

సౌత్ ఆఫ్రికా కథ                                   ఆంగ్ల మూలం:రిచర్డ్ రైవ్                                                                     అనువాదం:     ఎలనాగ           అప్పటిదాకా వున్న కలకలాన్ని పీల్చేస్తూ మిలిటరీ బ్యాండులా గట్టిగా ప్రతిధ్వనించే శబ్దంతో కురవసాగింది వర్షం. తడిసిన అద్దాల్లా…

Read More