ఎలనాగ

1

మాండొలిన్ గురించి మరికొంచెం

క్రితంసారి మాండొలిన్ శ్రీనివాస్ గురించి రాసినదానికి కొనసాగింపుగా మరికొన్ని విషయాలను తెలియజెప్పాలనే కోరికే నాచేత మళ్లీ యిలా రాయిస్తున్నది. మాండొలిన్ శ్రీనివాస్ సెప్టెంబర్ 19 నాడు యీ లోకాన్ని వదిలి వెళ్లిన సంగతి…

Read More
srinivas-01

మాండొలిన్ ఇప్పుడు వొంటరి మూగ పిల్ల!

         మాండొలిన్ తీగల మాయాజాలానికి తెర పడింది. కణకణంలో కర్పూర పరిమళాల తుఫానుల్ని రేపే కమనీయ వాద్యమొకటి పైలోకాలకు పయనమైంది. ఏ తంత్రులనుండి వెలువడే రాగాలను వింటే వసంత సౌఖ్యాలు మన చెవులనూ…

Read More
Tripura

మార్మికతా మరకలు

                                    త్రిపుర కథాసర్పాలు నన్ను చుట్టేశాక దిగులుచీకటి నిండిన గదిలో పొగిలిపోవటమే పనైంది నాకు లోపలి తలుపులు ఒకటి తర్వాత వొకటి తెరుచుకుంటూ మూసుకుంటూ తెరుచుకుంటూ బయటి కోలాహలం బాధానలమైతే లోపలి ఏకాంతపు…

Read More
African Kadhalu_title

దారిలో కాఫీ

                   అలెక్స్ లా గ్యూమా పరిచయం     అలెక్స్ లా గ్యూమా (1925 – 1985)సౌతాఫ్రికా దేశపు నవలాకారుడే కాక, South African Coloured People’s Organisation (SACPO)కు నాయకుడు. ప్రభుత్వం పట్ల…

Read More
African Kadhalu_title

మిస్టా కోరిఫర్

అడెలేడ్ కేస్లీ హేఫోర్డ్ పరిచయం      అడెలేడ్ కేస్లీ హేఫోర్డ్ 1868లో సియెరా లియోన్ లోని ఫ్రీటౌన్ లో జన్మించింది. ఈమె వొక న్యాయవాది,‘సాంస్కృతిక జాతీయత’ కోసం పని చేసిన కార్యకర్త మాత్రమే…

Read More

పుంజుతోక అను ‘Cocktail’ కవిత

పుంజును చేతబట్టుకుని పోతివి దానిని కోయనెంచి, నీ కంజలులోయి మానవ, దృగంచలమందున నిన్ను బోలు వా డంజనమేసినన్ దొరకడంచు వచించెద ; యేల నీకు ఆ వ్యంజనమందు కాంక్ష ? వసివాడని జీవిని…

Read More
స్వర సాంగత్యం

స్వర సాంగత్యం

ఇసుక తిన్నెల మీంచి గుసగుసల్ని మోసుకొస్తూ గుండె లోపలికి దూరుతుందొక రాగం వేలి కొసను పట్టుకుని వేల మైళ్ల దూరం లాక్కుపోతుంది లయతో – గాలిలో గంధమాధుర్యాన్ని నింపి వీనులకు విందు చేస్తుంది…

Read More