కార్తీక్ సాయిరాం

నయీ గాడీ

“నీకు బండి అర్జెంట్ కావాలి అంటున్నావు .. ఉద్యోగం కోసం ., చూడు షామీర్ భయ్యా! మా షోరూం లో ఇప్పుడు ఒక స్కీం వుంది . నెలనెలా పదమూడు వందలు కట్టాలి…

Read More